Miljøpolitik
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Krogh’s Autoophug’s vil:

 • anvende og løbende vedligeholde et dokumenteret ledelsessystem i henhold til kravene i ISO 14001:2015
 • udvise ansvar og forpligtigelser overfor vore omgivelser, og tage hensyn til det eksterne miljø ved modtagelse, behandling
 • bidrage til en bæredygtig udvikling og løbende reducere og forebygge miljøpåvirkninger og forurening som følge af vore miljøforhold
 • inddrage medarbejderne og herved skabe forståelse og ansvar for egen sikkerhed og sundhed samt kvaliteten i det udførte arbejde

Kroghs Autoophug forpligter sig til:
 • at overholde lovmæssige krav og andre bindende forpligtelser inden for miljø bl.a. ved aktivt at samarbejde med relevante myndigheder
 • at forebygge forurening
 • løbende at forbedre og effektivisere vores arbejdsprocesser og systemer, så de til enhver tid afspejler den måde, vi arbejder og udvikler os på
 • løbende at udvælge fokusområder og sætte mål for forbedringer
 • at sikre tilstedeværelsen af de rette kompetencer og ressourcer for at nå disse mål
 • at inddrage væsentlige interessenters forventninger og behov, når der sættes nye mål
 • at være åben og aktiv i dialogen med interessenterne
                                                          Udsigtsvejen 19 - 6510 Gram - Tlf: 74 82 27 99 - CVR: 10 54 80 04                                                           Login<